I. Gıyaseddin Keyhüsrev

I. Gıyaseddin Keyhüsrev

Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı Kılıçarslan'ın en küçük oğlu olarak doğan I. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde birçok başarılar elde etmiştir. Öte yandan Bizans devletine karşı büyük başarılar kazanmıştır.

I. Gıyaseddin Keyhüsrev, Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı Kılıçarslan'ın 11 oğlundan en küçüğüdür. Ülke yönetimi çocukları arasında paylaştıran babası kendisine Borgulu ve Kütahya bölgelerinin yönetimini vermiştir. Bu dönemde Haçlı kuvvetlerine karşı büyük başarılar elde ederek kendi adına hutbe okutup, para bastırmıştır. Babası ile ağabeyi Kutbeddin Melikşah arasındaki anlaşmazlıkta babasına destek verdi.

Bunun üzerine Kılıçarslan tarafından veliaht ilan edildi ve tahta çıktı. Hükümdarlığı döneminde Bizans ülkesine akınlar düzenleyerek pek çok bölgeyi ülke topraklarına kattı. Fakat bu sırada Rükneddin Süleyman Şah güçlenerek, Konya üzerine yürüdü. Sultan kendisine ve yanındakilerin canlarına dokunulmaması şartı ile tahttan feragat ederek İstanbul'a gitti. Daha sonra Rükneddin Süleyman Şah’ın ölümüyle yeniden tahta çıktı.

Öte yandan hızlı bir biçimde devlet içinde nizamı sağladı. Eyyubi melikleri, Artuklular, Mengücükler gibi beylikleri kendine bağladı. Trabzon Rum İmparatoru Aleksios Komnenos'u yenilgiye uğratarak ülkenin güvenliğini sağladı. Selçuklu ve Bizans arasında yaşanan Alaşehir Muharebesi'nde bir Frenk paralı askeri tarafından öldürüldü. Cenazesi Konya'ya götürülüp Alaeddin Camii yanındaki Sultanlar Türbesi’ne defnedildi.