II. Gazi Giray Han

II. Gazi Giray Han

ll. Gazi Giray Han, Osmanlı Devleti'ne önemli hizmetlerde bulunmuştur. 1593 ile 1594 yıllarında davet üzerine de Avusturya'daki savaşlarda yer almıştır.

Devlet Giray'ın oğlu olan ll. Gazi Giray Han Osmanlı Devleti'ne önemli hizmetlerde bulunmuştur. Osman Paşa kuvvetleri safında da İran seferine katılmıştır. İstanbul'da bulunduğu dönemde biraderi İslam Giray'ın vefat etmesi üzerine 1588'de Kırım tahtına oturmuştur. 1593 ile 1594 yıllarında davet üzerine de Avusturya'daki savaşlarda yer aldı. Bunun yanında sanatçı bir kişiliği de olan Giray, Türkçe, Farsça ve Arapça şiirler yazmıştır. Gazi Giray 1607'de veba hastalığından hayatını kaybetti. Cenazesi Bahçeşaray'da bulunan babasının mezarının yanına defnedildi.