Kavalalı İbrahim Paşa

Kavalalı İbrahim Paşa

Kavalalı İbrahim Paşa, kazandığı askeri zaferlerle Mısır'da Kavalalı yönetiminin yerleşmesinde büyük rol oynamıştır.

Kavalalı İbrahim Paşa 1789 yılında Kavala'da doğdu. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğullarından biriydi. 1807 yılında Mısır defterdarlığına atandı. 1812'de Said'de (Yukarı Mısır) güçlenen Kölemen etkisini kırdı.

Hicaz'da başlayan Vahhabi ayaklanmasını bastırmak üzere, Eylül 1816'da babası Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından Hicaz'a gönderildi. Aralık 1817'de kendisine Babıali tarafından paşalık unvanı verildi. 1818'de Vahhabilerin merkezi Deriye'yi kuşattı. Vahhabi emiri Abdullah bin Suud'u tutsak etti. Hac yollarının güvenliği açısından önemli olan bu zaferiyle İslam dünyasında saygınlık kazandı.

1824'te Mora ve Girit'te çıkan isyanların bastırılması için Osmanlı Padişahı II. Mahmud Mısır'dan yardım isteyince, İbrahim Paşa, Yunanistan'a girdi ve Mora'ya egemen oldu. Bu durumdan rahatsız olan İngiltere, Fransa ve Rusya bir donanma göndererek 20 Ekim 1827 tarihinde Navarin Deniz Savaşı'nda Osmanlı-Mısır donanmasını yaktı.

Mora valilği karşılığında Osmanlılara yardım gönderen Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mora elden çıkınca bu yardım karşılığında Suriye valiliğini istedi. Bu isteğinin kabul edilmemesi üzerine İbrahim Paşa'yı Suriye üzerine gönderdi. İbrahim Paşa, 1831 yılında tüm Suriye'yi kontrol altına aldı. Üzerine gönderilen Osmanlı ordularını ez-Zarra, Halep ve Konya'da bozguna uğratarak 1833'te Kütahya'ya girdi.

Avrupa devletleri, Osmanlı Devleti ile Mısır yönetiminin arasını buldular. Yapılan Kütahya Antlaşması'yla Suriye, Filistin ve Adana, Mısır'a bırakıldı. İbrahim Paşa, Suriye genel valisi oldu. Fakat bir süre sonra koyduğu ağır vergiler ve zorunlu askerlik uygulaması Suriye ve Lübnan'da büyük çaplı ayaklanmalara yol açtı. Ardından daha büyük bir tehlike oluşturan Dürzi ayaklanması başladı. Yıllar süren bu ayaklanmaların İbrahim Paşa'yı yıpratmasından yararlanmak isteyen Osmanlılar, 1839'da Mısır'a savaş açtılar. İbrahim Paşa, Osmanlı ordusunu 24 Haziran 1839 tarihinde gerçekleşen Nizip Muharebesi'nde büyük bir yenilgiye uğrattı.

Osmanlı Devleti'nin dağılacağından korkan İngiltere ve Avusturya 1840'ta Londra Antlaşması'nın yapılmasını sağladılar. Bu antlaşma ile İbrahim Paşa, Mısır yönetiminin babadan oğula geçmesi karşılığında Suriye ve Adana'dan vazgeçti. İngiliz donanması Kavalalıları tehdit edince, Mısır kuvvetleri işgal altında tuttukları topraklardan çekildi . İbrahim Paşa babasının iyicie yaşlanması üzerine 1848'de valiliğe atandı. 

Kavalalı İbrahim Paşa, 10 Kasım 1848 tarihinde öldü.