Lev Troçki

Lev Troçki

1917 Rus devrimi'nin önde gelen isimlerindendi. Sovyetler Birliği'nin kurulmasında, ihtilâl sonrası iç isyanların bastırılmasında önemli rol oynadı. Kızıl Ordu`nun kurucusu oldu. Lenin'in ardından Sovyetlerin ikinci adamı oldu. Lenin'in ölümünden sonra Stalin ile giriştiği iktidar mücadelesini kaybetti ve sürgüne gönderildi.

Lev Troçki, Sovyet Rusya'nın Dışişlerinden Sorumlu Halk Komiseri görevini alan ilk kişidir. Kızıl Ordu'nun kurucusu ve komutanı olan ve Savaştan Sorumlu Halk Komiseri Lev Troçki, 1879'da Yanovka’da küçük toprak sahibi bir Yahudi ailenin çocuğu olarak doğdu. Asıl adı adı Lev Davidoviç Bronştayn'dır. Troçki adını 1902 yılından itibaren kullanmaya başlamıştır. Siyasete 1897'te girdi. 4 Mayıs 1917 tarihinde Rusya’ya döndüğünde, Bolşevik Parti’ye yakın bir tutum aldı. Lenin'in ardından ikinci adam oldu. Eylül 1917’de RSDİP Merkez Komite’sine seçildi ve sovyet başkanlığına getirildi. Lenin’in ölümüne kadar geçen sürede Sovyet devriminde etkili rol oynadı. Lenin, Kızıl Ordu'yu kurma görevini ona verdi. 1927 yılında, Lenin’in ölümünden sonra Josef  Stalin ile giriştiği iktidar mücadelesini kaybedince Komünist Parti’den atıldı ve sürgüne gönderildi. Sürgüne gönderilince, muhalefetin liderliğini yaptı. Sürgün döneminin bir bölümünü, İstanbul’da geçirdi. Norveç’ten sonra gittiği Meksika sürgününe gitti. 1940'ta Stalin'in emriyle Meksika sürgününde öldürüldü.