Mehmet Özdemir

Mehmet Özdemir

İslâm tarihçisi Mehmet Özdemir kimdir?

Mehmet Özdemir, 5 Mayıs 1957 yılında Demircili köyü / Reşadiye / Tokat'ta dünyaya geldi. İlkokulu köyünde, ortaokulu ilçesinde bitirdi. Gümüşhane Mareşal Fevzi Çakmak Öğretmen Okulu (1976) ile Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden mezun oldu. 1983 yılında aynı fakültenin İslâm Tarihi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Doktorasını, “Endülüs’te Müvelledûn Hareketleri” adlıtez çalışması ile 1989 yılında bitirdi. 1993’te doçent, 2001 yılında profesörlüğe yükseltildi. Çalışmalarını Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak yürüttü.

Alanıyla ilgili olarak araştırmalar yapmak üzere birer sene süreyle Mısır ve İspanya’ya gitti. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde dekan yardımcılığı, Fakülte Kurulu üyeliği ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde yer aldı. İlahiyat Fakültesi Dergisi Editörler Kurulu ve Dinî Araştırmalar Dergisi Danışmanlar Kurulu üyelikleri yaptı.Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi ile İSTEM Dergisinin yayın kurullarında görev yaptı.

İlk yazısı “Gayr-i Müslimlerin Dinî Hayatı Açısından Müslüman Fatihlerin Endülüs’teki Uygulamaları”, 1992'de yayımlandı. Sonraki senelerde İslâm tarihi, İslâm tarihi metodolojisi, İslâmiyetin yayılış tarihi, Endülüs ve Mağrib tarihleri konularındaki makaleleri; AÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, İslâmiyât, Kayıtlar, İslâmî Araştırmalar, Dinî Araştırmalar, Türk Yurdu dergilerinde yayımlandı. Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası sempozyumlara katılarak tebliğler sundu. TDV İslâm Ansiklopedisi’ne maddeler yazdı.

ESERLERİ:

Endülüs Müslümanları I (Siyasî Tarih, 1994), Endülüs Müslümanları 2 (Medeniyet Tarihi, 1997), Endülüs Müslümanları 3 (İlim ve Kültür Tarihi, 1997), Mağrib’de Muvahhidler Hareketinin Doğuşu (2000), Endülüs’te İspanyol Mühtediler ve Siyasî Hareketleri (2000).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).