Mehmet Şükrü Kaya

Mehmet Şükrü Kaya

Daniel Defoe'dan Robinson Crusoe, Henri Beraud'dan Şişko ile Charles Rist ve Charles Gide'den Günümüze Kadar İktisadi Mezhepler Tarihi kitaplarının yazarı olan Mehmet Şükrü Kaya, 10 Ocak 1959 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetmiştir.

Mehmet Şükrü Kaya, 1883 yılında Yunanistan'ın İstanköy adasında doğdu. Midilli İdadisi'nde (lise) tahsil gördü. Daha sonra İstanbul'a gelerek Galatasaray Sultanisi'nde hukuk alanında eğitim aldı. 1908 senesinde de Fransa'ya giderek öğrenimini burada sürdürdü. 1910 yılında da Türkiye'ye dönerek Hariciye Nezareti'nde memurluğa başladı. Bu dönemde mülkiye müfettişi ile aşiretler ve göçmenler genel müdürü olarak görevlerde bulundu. Bunun yanında Buca Sultanisi'nde bir süre öğretmenlik yaptı. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasının ardından da İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne üye oldu. İstanbul, İtilaf Devletleri tarafından işgale uğrayınca da Malta'ya sürgün edildi. Ancak buradan kaçarak önce İtalya'ya sonra da Almanya'ya geldi. Anadolu'da milli mücadele hareketinin başlaması üzerine de Ankara'ya gelerek Birinci Lozan Konferansı'na katıldı.

Siyasi yaşamı

Mehmet Şükrü Kaya, 2. Dönem Menteşe, 3, 4 ve 5. Dönemler'de de Muğla milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Bunun yanında ziraat vekili, hariciye vekaleti ve içişleri bakanı olarak da görevlerde bulundu.

Yazı hayatı

Mehmet Şükrü Kaya, siyasi yaşamının yanı sıra yazar olarak da çeşitl eserler kaleme aldı. Yapıtlarından bazıları şunlardır:

Çevirileri

Daniel Defoe'dan Robinson Crusoe (1923), Henri Beraud'dan Şişko (1924), Charles Rist ve Charles Gide'den Günümüze Kadar İktisadi Mezhepler Tarihi (1927), Bukley'den Eski Yunan Masalları ve Albert Mathiez'den Fransız İhtilali (1950)

Bunun yanında Cumhuriyet gazetesinde de makaleler yazdı.

Vefatı

Mehmet Şükrü Kaya, 10 Ocak 1959 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti.