Mehmet Sait Şamil

Mehmet Sait Şamil

Kafkasya Dağlıları, Kafkasya Temsilcisinin Konuşması ile Dış Türkler ve Sosyalizm eserlerinin yazarı olan Mehmet Sait Şamil, 21 Mart 1981 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetmiştir.

Şeyh Şamil'in torunu olan Mehmet Sait Şamil, 1901 yılında Medine'de doğdu. İstanbul'da bulunan Galatasaray Lisesi'nde öğrenim gördü. I. Dünya Savaşı sırasında bağımsızlığını ilan eden Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti'nin savunulması için silahlı mücadeleye katıldı. Kızıl Ordu Kafkasya'yı işgal edince de Türkiye'ye geri döndü. Bu dönemde Fransa, İngiltere, Çekoslavakya, Polonya gibi devletler ile ülkesinin özgürlüğünü kazanması için temaslarda bulundu.

Bunun yanında Promethee isimli siyasi hareketin içerisinde de yer aldı. İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine de Berlin'e giderek Almanya hükümeti yetkilileriyle Kafkasya konusunda çeşitli görüşmeler yaptı. 1942'de de yeniden Türkiye'ye döndü. Soğuk Savaş yıllarında da SSCB aleyhine çalışmalarını sürdürdü. 1950 senesinde de Kuzey Kafkasyalılar Kültür ve Yardım Derneği'ni kurdu. Mehmet Sait Şamil, 21 Mart 1981 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti.

 

ESERLERİ

- Kafkasya Dağlıları
- Kafkasya Temsilcisinin Konuşması 
- Dış Türkler ve Sosyalizm