Mehmet Tevfik Bilge

Mehmet Tevfik Bilge

Asker, Tarihçi ve Siyasetçi Mehmet Tevfik Bilge kimdir?

Mehmet Tevfik Bilge, 1865'de Manastır'da dünyaya geldi. Hacı Salih Bey ile Gülsüm Hanım'ın oğludur. 1883'te Topçu Harbiye Mektebini tamamladı. Manastır Askerî İdadisi (Lisesi) tarih öğretmenliğine atandı. Bu okulun müdürlüğü görevini yaptı. Burada Mustafa Kemal’e öğretmenliğini yaptı. Sahra Topçu Yarbaylığına kadar yükseldi, Topçu 15. Alay Kumandanlığı’ndan Ocak 1911 yılında emekliye ayrıldı. Seferberlik (Birinci Dünya Savaşı, 1914-18) dolayısıyla yeniden göreve çağrılarak Kuleli İdadî-i Askerî (Kuleli Askerî Lisesi) tarih öğretmeni olarak görevlendirildi. 1 Aralık 1919 yılında tekrar emekliye ayrıldı. İstanbul Kız Lisesi’nde sözleşmeli olarak tarih öğretmenliğine atandı.

Bu görevde iken, V. Dönem (4 Mayıs 1931- 1 Mart 1935)Diyarbakır Milletvekilliğine seçildi. Parlamenterlik görevi boyunca Maarif Encümeni (Milli Eğitim Komisyonu) üyeliği görevinde yer aldı. 1945 yılında hayatını kaybetti. Bir oğlu vardır.

ESERLERİ (Tarih):

Tarih-i Osmanî: 1892-1896 (1914),  Osmanlı İmparatorluğu’nun Safahât-i Siyâsiyyesi, İnkıraz ve İstiklâl Muharebesi (1924 yılında Kuleli Askerî Lisesinde verdiği konferans metni, 1924), Manastır Vilâyeti Tarihçesi (Manastır 1911), Cihan Tarihinde Türkler ve Meziyetleri (1928), Kuleli Askerî Lisesinin Bulunduğu Kışlanın Tarihi, Makedonya Tarihi, Endülüs Tarihi.