Mithat Sertoğlu

Mithat Sertoğlu

Gazeteci, Tarihçi Mithat Sertoğlu kimdir?

Gazeteci ve tarihçi Mithat Sertoğlu 1913 senesinde İstanbul'da doğdu. 29 Mart 1995 senesinde de vefat etti. Gazeteci-yazar Murat Sertoğlu’nun kardeşidir. Ailesi 1907 senesinde  Saraybosna’dan  Kozan’a gelmişler, daha sonra Kozan'dan İstanbul’a yerleşmişlerdir. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1940 senesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji, Arap ve Fars Filolojisi - Felsefe Tarihi - Pedagoji ve Didaktik Disiplinlerini bitirdi . 1933 senesinde Lise yıllarında Gazeteciliğe  başladı. Hergün, Haber ve Vatan gazetelerinde çalıştı. Gedikpaşa Ortaokulunda Türkçe öğretmenliği, Taksim Lisesinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1944 senesinde memurluğa başladığı.1956 senesinde Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde genel müdür yardımcısı ve daha sonra 1960 senesinde genel müdür oldu. Kendi isteğiyle 1973 senesinde emekli oldu. Emekli olduktan sonra Hayat dergisinde çalışmaya başladı ve bu derginin yayın sorumlusu oldu. 1978 senesinde Hürriyet gazetesinde  gazetenin çıkardığı Yıllar Boyu Tarih dergisinde yayın danışmanı olarak çalıştı. 1985 senesinde Hürrüyet gazetesinden ayrılarak  Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde danışmanlık görevine getirildi. 1989 senesinin Mart ayından itibaren bu görevinden de ayrılarak tüm zamanını yazı çalışmalarına ayırdı. 1995 senesinde Çamlıca Mezarlığına defnedildi.

Mithat Sertoğlu Arapça, Farsça, Fransızca ve Sırpça dillerini biliyordu, Osmanlı tarihi  araştırmalarıyla tanındı. 1961-1971 seneleri arasında Başbakanlık Arşivinde görev yaptı. 1961-1971 senelerinde bir süre İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Son Çağ Tarihi, Osmanlı Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi bölümlerinde ders vermiştir 1961-1971 seneleri arasında Tanin, Son Posta, Son Telgraf, Tercüman, Akşam, Hürriyet, Yeni İstanbul, Tarih Dünyası, Resimli Tarih, Belgelerle Türk Tarihi, Hayat Tarih, Yıllar Boyu Tarih, Türk Kültürünü Araştırma, Türk Kültürü, Millî Kültür, Türk Edebiyatı, Türkiyat Mecmuası ve TTK Belleten’inde üç bine yakın makalesi yayımlandı. Son Posta, Son Telgraf, Tercüman, Akşam gazetelerinde on beş tarihî romanı tefrika edildi. Şiirleri 1994senesinde yayımlandı.

ESERLERİ:

Tugi Tarihi (1947), Atatürk Hayatı ve Şahsiyeti (1953), Muhteva Bakımından Başbakanlık Arşivi (1955), Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi (1958), Gazi Osman Paşa (1964), Türk ve İslâm Tarihi (5 cilt, 1963-67), Mufassal Osmanlı Tarihi (5. ve 6. ciltler, 1962, 63), Büyük Atatürk (1965), Resimli Büyük İstanbul Ansiklopedisi (1968), Peygamberler Tarihi (1969), Evliyalar Tarihi (1969), Türkiye’nin Problemleri (1969), Osmanlı Sarayında Entrikalar Ansiklopedisi (1970), Türk Zaferleri Ansiklopedisi (1972), Osmanlı Padişahları (1973), Tanzimat Devrimi (1973), Süryanî Türkleri Siyasî ve İçtimaî Tarihi (1973), Osmanlı Türklerinde Tuğra (1975), Osmanlı Sarayı’nda Bir Gün (1976), Fatih ve İstanbul’un Fethi (Fetih ve Fatih adı ile, 1986), Osmanlı Kıyafetleri (Fenerci Mehmed Albümü, 1986), Osmanlı Tarih Lügati (1987), Dördüncü Murad (1987), İstanbul Sohbetleri (1992), Paşalar Şehri İstanbul (1993), Ehl-i Sünnetin Altı İmamı (1994), Tarih Sohbetleri (1994), Şiirler (1994), Darüşşafaka Tarihi.