Murat Ağarı

Murat Ağarı

Ortaçağ Tarihçisi, Tarihçi Murat Ağarı kimdir?

Ortaçağ tarihçisi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden 1992 yılında mezun oldu. 1995 yılında Yüksek lisansını  Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE’de, 2000 yılında doktorasını  Ankara Üniversitesi SBE’de tamamladı. „Asr-ı Saadet‘te Müslüman Hıristiyan İlişkileri“ başlıklı yüksek lisans tezi ile “Tarihi Coğrafyacılığın Doğuşu ve Gelişimi“ başlıklı doktora tezini hazırladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Makaleleri EKEV Akademi Dergisi, İslâmî Araştırmalar, Dinî Araştırmalar, YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü adlı dergilerde yayımlandı.

ESERLERİ :

TARİH: İslâm Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar (2002), Hz. Muhammed‘in Hristiyanlarla Mücadele Stratejisi (2003), İslâm Tarihine Metodolojik Bir Yaklaşım (2004).

ÇEVİRİ: Ülkeler Kitabı (Ya‘kubî‘ den, 2002), Ülkeler ve Yollar Kitabı (İbn Hurdazbih‘ten).

Ayrıca İngilizce öğretimi ve sınavlara yönelik rehber kitapları da vardır.