Mustafa Keskin

Mustafa Keskin

Tarihçi Mustafa Keskin kimdir?

Mustafa Keskin, 10 Aralık 1949 yılında Haranbey köyü / Düzce'de dünyaya geldi. 1985 yılında Tarih Doktoru unvanıyla Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü tamamladı. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünde memurluk (1974-75), Ankara’da öğretmenlik ve müdür yardımcılığı (1975-1979), Gazi Eğitim Enstitüsünde (1979-80) ve Kuleli Askeri Lisesinde öğretmenlik, Erciyes Üniversitesinde (1986-91) öğretim üyeliği yaptı. Yüksek lisansbını “Askeri ve İçtimai Nizam Olarak İkta’ Müessesesi” adlı tezi ile, doktorasını “Tarihi Açıdan Atatürk’ün Millet ve Milliyetçilik Anlayışı” tez çalışmasıyla bitirdi. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünde 1983 yılında araştırma görevlisi, 1987’de yardımcı doçent, 1991’de doçent oldu. Mustafa Keskin, 1994’te Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde profesör ve dekan yardımcısı oldu. 1997’de Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Muhabir üyeliği yaptı. 2000’de Tarih Bölüm Başkanı, 2002 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Senato ve Yönetim Kurulu üyesi, 2003’te Erciyes Üniversitesi Yurt-Kur Temsilcisi oldu.

Halen Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde ders veren Prof. Dr. Keskin, Mehmet Zeki Pakalın tarafından yazılan Sicill-i Osmani Zeylleri (16 Cilt) gibi bir çok projeyi yürütmüştür. Makaleleri Türk Yurdu, Türkeli Dergisi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Erciyes Dergisi’nde yayımladı. Çeşitli sempozyum, kongre ve kurultaylarda bildiriler sundu. Hakkında 2014'te Prof. Dr. Remzi Kılıç’ın yazdığı Prof. Dr. Mustafa Keskin Armağanı yayımlandı.

ESERLERİ:

Millî Mücadele’de Hint Müslümanları’nın Türkiye’ye Yardımları 1919-1923 (1991), Türk İnkılap Tarihi (1995), Sicill-i Osmani (Mehmed Süreyya’dan, sadeleştirme, 5 cilt: 1995, 1996, 1997, 1998), Osmanlı Devletinin İlk Yüzyılı (1997), Atatürk’ün Millet ve Milliyetçilik Anlayışı (1999), Kayseri Nüfus Müfredat Defteri (1831-1860) (2000).