Nettie Marie Stevens

Nettie Marie Stevens

Genetikçi Nettie Marie Stevens Kimdir?

 ABD asıllı Nettie Marie Stevens, 7 Temmuz 1861 yılında Vermont’ta hayata gözlerini açtı. 1905'de kromozom yapısı üzerinde yaptığı araştırmalarda X ve Y kromozomunu bilim dünyasına kazandıran kişi olan Stevens, farklı birçok üniversitede öğrenim görmüştür. Eğitiminin yanı sıra farklı alanlarda da çalışmalar yapan Nettie Marie Stevens, 35 yaşından sonra ilk bilimsel çalışmalarını yapmaya başlamış, Bryn Mawr Üniversitesinde doktora eğitimini tamamlamıştır. 

Doktora eğitimi sonrasında genetik üzerine uzmanlaşmaya başlayan, yaptığı çalışmalarla yalnızca yaşadığı dönemde değil günümüzde de bu alanda gelişmenin öncüsü olan Nettie Marie Stevens, organizmanın biyolojik çeşitliliği ve kromozomları keşfederek bu konuda o güne değin sürdürülen birçok yanlış bilgiyi sonlandırmış ve ilk makalelerini hazırlamıştır.

Kromozomlar üzerine yaptığı çalışmalarda özellikle cinsiyete etki eden faktörün erkek mi yoksa kadın mı olduğunu belirlemek için çalışmalarını bu konuda yoğunlaştırmıştır. Bryn Mawr üniversitesinde başlayan genetik üzerine çalışmalarına bu süreçte de devam eden Stevens, 1905'de kromozom yapısı üzerindeki araştırmalarında oldukça önemli bulgulara ulaşmıştır.

Bugün X ve Y kromozomu olarak bilinen kavramı literatüre kazandıran Nettie Marie Stevens, 35 yaşında başlayan bilim yaşamını 50 yaşına kadar devam ettirmiştir. Son dönemlerinde yaşadığı sağlık sorunları yanı sıra meme kanserine yakalandığını öğrenen bilim insanı, ağırlaşan hastalığı sonrasında 4 Mayıs 1912 tarihinde Baltimore – ABD’de hayatını kaybetti. Onun keşfi sonrasında devam eden çalışmalar ile genetik üzerine birçok araştırma yapılmakta ve önemli sonuçlar elde edilmektedir.