Nikolay Gogol

Nikolay Gogol

Rus edebiyatının önemli isimlerinden Nikolay Gogol kimdir?

Nikolay Gogol, 31 Mart 1809 tarihinde Ukrayna'da dünyaya geldi. 

Orta halli torak sahibi bir ailenin çocuğu olan Gogol, genel itibariyle Kazak etkisi altnda büyümüştür ki, bu durum eserlerine de yansıyacaktır. Gençlik zamanlarında edebiyata, özellikle de şiire ilgi duymaya başlayan Gogol, genç yaşlarda yetim kalınca Petersburg'a giderek çalışmaya başlar. Burada çok düşük maaşla memur olarak çalışan Gogol, bir sene sonra istifa eder. Gogol’un ilk ciddi ve dikkat çeken eserleri Ukrayna hayatı ile, halk deyişleri ile süslü halk hikâyeleridir.

Gogol, 1831-32 yıllarında yazdığı bu hikâyeleri, "Dilanka Yakınlarındaki Çiftlikte Akşam Toplantıları" isimli kitapta topladı. Bu öyküler, Rus edebiyat dünyasında Gogol’un birden parlamasına ve yazarlar arasında tanınmasına yol açar. 

1835 senesinde "Mirgorod ve Arabeski" adlı eserlerini de yayımlar. Bu kitaplarında da halk hikâyeleri, özellikle Kazak geçmişini işlemiştir. 

Büyük komedisi "Müfettiş" isimli eseriyle bürokrasiyi alay derecesinde eleştiren Gogol, eserinin sahnelenmesi ile tüm şimşekleri üzerine çeker ve tepkiler yüzünden vatanından ayrılmak zorunda kalır. 

Yazarlıkta her zaman Puşkin'i örnek alan Gogol, Puşkin'in ölüm haberini alınca -tabiri caizse- yıkılır.

Daha sonraları "Ölü Canlar" ve "Palto" eserlerini yayınlar. Palto eseri için ünlü yazar Dostoyevski; "Hepimiz paltonun cebinden çıktık" demiştir. 

Günümüzde  de Gogol'un en önemli eserlerinden biri olarak görülen Palto, dönemin hükumetinin ve aristokratların tepkisini çeker. Rus insanını aşağılamakla suçlanan Gogol'un esas amacı, eserinde halkı anlattığı şekle getiren başarısız idarecileri eleştirmekti. Bu dönemdeki baskılardan oldukça etkilenen Gogol, psikolojik olarak da rahatsızlanmaya başlıyordu. 

Puşkin'in ölümünden sonra ünü daha da artan Gogol, ününün artmasından sonra kendini toplumun öncüsü olarak görmeye başladı. Kendine, toplumu geliştirmek, insanlara yol göstermek gibi görevler edinir. Eskisinden daha dindar bir hayat yaşamaya başlar ve eskiden eleştirdiği kiliseyi bile över. 

1852 senesinde bir rahibin etkisiyle Ölü Canlar romanının ikinci cildini yakarak imha eder. Bu hareketinden sadece on gün sonra 4 Mart 1852 tarihinde, kırk iki yaşında hayatını kaybeder. 

 

SÖZLERİ

Ölüm olmasaydı hayat bütün güzelliğini kaybederdi.

Takdir edilmeyi beklemeden namuslu olamayanların namusuna inanmam.

Bir merdiven çabuk bir merdiven getirin! (Bu, Gogol'un son sözleridir)

 

ESERLERİ

İki Soylu Kişinin Öyküsü

Masallar

Müfettiş

Palto

Ölü Canlar

Burun

Bir Delinin Hatıra Defteri

Portre

Eski Zaman Beyleri

Taras Bulba

Fayton

Kumarcılar

Dava

Evlenme

Petersburg Hikayeleri

Dikanka Yakınlarındaki Bir Çiftlikte Akşam Toplantıları