Orhan Çelebi

Orhan Çelebi

Osmanlı Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında kalan Şehzade Orhan Çelebi kimdir?

1412 yılında dünyaya geldi. Orhan Çelebi ya da Şehzade Orhan İstanbul'un fetih edildiği 29 Mayıs 1453'de İstanbul'da hayatını kaybetti. Beşinci Osmanlı padişahı I. Mehmet'in (Çelebi Mehmet) ağabeyi olan ve kızkardeşi Sultan Fatma Hanım ile beraber Bizans'a rehin olarak yollanan Şehzade Kasım Çelebi'nin oğlu. Ali Şah, Cihan Şah, Vali Han ve Buğa Han isimlerinde Dört çoçuğu vardı.

Bizans İmparatorluğu sürekli Orhan Çelebi'yi Anadolu’ya gönderip ayaklanma çıkartma tehdidinde bulunuyor, bunun yapılmaması karşılığında Osmanlı'dan para alıyordu. Fatih Sultan Mehmed, bu parayı son iktidarı döneminde kesti. Orhan Çelebi, İstanbul'un II. Mehmed tarafından kuşatılması zamanında 600 kadar adamı ile şehrin Osmanlıya karşı savunmasında yer aldı. Adamlarını Yedikule'nin deniz tarafındaki surları ile Yenikapı'ya doğru olan sur silsilesinde konuşlandırdı.

Şehzade Orhan İstanbul düştükten sonra keşiş kılığında şehri terk etmeye çalışırken yakalanıp idam edildi.