Osman Durmuş

Osman Durmuş

Türkiye Üniversite Öğretim Elemanları Sendikası'nın kurulmasında öncü olan Osman Durmuş, 21-23. Dönem Kırıkkale milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir.

Osman Durmuş, 5 Ağustos 1947 tarihinde Çankırı'da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördü. Aynı üniversitede anatomi alanında uzmanlık eğitimi aldı. Bunun yanında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde genel cerrahi ana bilim dalında doçent olarak çalıştı. 2003'te de profesörlüğe yükseldi. Öte yandan Türkiye Üniversite Öğretim Elemanları Sendikası'nın kurulmasında da büyük rol oynayan Durmuş, 21-23. Dönem Kırıkkale milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir. Ayrıca 57. Hükümet'te de Sağlık Bakanlığı görevini yürütmüştür.