Paul Romer

Paul Romer

2018 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazananlardan Paul Romer kimdir?

William Nordhaus ile birlikte 2018 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Paul Romer, 7 Kasım 1955 tarihinde Colorado'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Paul Michael Romer'dir.

Paul Romer, Yale Üniversitesi’nde eğitim veren ünlü bilim adamı Roy R. Romer’in oğludur.

1977 yılında Chicago Üniversitesi fizik bölümünden mezun olan Paul Romer, doktora ünvanını 1983 yılında Ekonomi dalında yine Chicago Üniversitesi’nden almıştır. Ayrıca, aynı üniversitede ve MIT’de ekonomi, matematik ve fizik de çalışmıştır. Stanford Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi profesörüdür ve Hoover Enstitüsü akademi üyesidir.

Stanford Üniversitesi’ne gelmeden önce Chicago Üniversitesi’nde ve Berkeley’de California Üniversitesi’nde Ekonomi profesörlüğü yapan Paul Romer, 2000’li yıllarda Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi’nin üyesi seçilmiştir. İlgili olduğu diğer kuruluşlar ve pozisyonları çok çeşitli olan Romer, Ekonometri Topluluğu Üyesidir. Aynı zamanda, Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu Araştırma Yardımcılığı yapan Romer, 1995 yılında ArGe’ye Federal Destek Kriteri ile İlgili Ulusal Araştırma Kurulu Paneli Üyesi olarak seçilmiştir. Ayrıca Romer, Amerikan Ekonomi Derneği İcra Kurulu ve Davranış Bilimleri ile İlgili Gelişmiş Çalışmalar Merkezi Üyeliği yapmaktadır.

İktisat bilimine en önemli katkısını ekonomik büyüme alanında yapan Paul Romer, Ekonomist Robert Solow’un büyüme modelini yeniden almış, teknolojik gelişmeyi modelin içinde hesaplanabilir bir unsur haline getirmiş ve literatüre içsel büyüme modellerini kazandırmıştır. İçsel Büyüme Teorileri üzerine yoğunlaşan Romer’in doktora tezinin ana kısmı, servet oluşturmanın dinamikleri hakkında yönetim düşüncesi ve işletme ile ilgili iyi bir temel sağlamaktadır. Çalışma, ekonomideki en eski sorulardan birini yöneltir: “Kıtlığın ve getirinin azaltılmasıyla karakterize edilen fiziki dünyadaki ekonomik büyümeyi sürdüren nedir?

Paul Romer halihazırda, hükümet politikalarının yenilikleri nasıl etkilediği ve daha hızlı teknolojik değişmelerin servet fiyatlarını nasıl etkileyebileceği ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.

İktisat bilimine çok fazla katkısı olan Romer, Mayıs 2000’de, NBER’daki çalışmasında, “Hükümet, Bilim Adamları ve Mühendisler İçin Piyasadaki Arz ve Talebi Sübvanse Etmeli midir?” sorusuna cevap aramıştır.

1998 yılının haziran ayında American Economic Review dergisinde yayınlanan “Gelişme Devreleri” ve 1990 yılında Journal of Political Economy dergisinde yayınlanan “İçsel Teknolojik Değişme” çalışması Paul Romer’in iktisat bilimine yaptığı katkıların temelini oluşturmaktadır. Ayrıca, teknoloji ve gelişme ile ilgili çok sayıda makale de yazmıştır. “A crisis is a terrible thing to waste” sözü 2007 küresel krizinde pozitif bir taraf arayan iktisatçılar tarafından sıklıkla kullanılmıştır.

Paul RomerWilliam Nordhaus ile birlikte 2018 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanmıştır.