Ramazan Şeşen

Ramazan Şeşen

Tarihçi Ramazan Şeşen kimdir?

Ramazan Şeşen, 12 Ekim 1937 yılında Tavas / Denizli'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden  mezun oldu. 1969’da doktor, 1978’de doçent oldu. 1982 yılında İslâm Tarih, Sanat ve Kültürü Araştırma Merkezi Yazmalar Seksiyonu Başkanı, 1989’da Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi (profesör) olarak görev aldı. Türkçe, Arapça, Fransızca, İngilizce bilimsel dergilerde yayımlanmış elliden fazla makalesi, İslâm Ansiklopedisi’nde maddeleri vardır.

ESERLERİ:

Türklerin Faziletleri (1967), Sena-ı Bark el-Şâmi (1971), İbn Fazlan Seyahatnamesi (1975), İslâm Coğrafyalarına Göre Türkler (1985), Nevâdir el-Mahtutat (1975, 1980, 1982), İlâveli neşri (1997), Selâhaddin Devrinde Eyyübiler Devleti (1987), Harran Tarihi (1993, 1996), Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı (1988), İslâmi Tıp Yazmaları Kataloğu (ortak, 1984), Köprülü Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu (ortak, 1986), Kıbrıs İslâmi Yazmalar Kataloğu (ortak, 1995), Osmanlı Astroloji Literatürü Tarihi (ortak, 1997).