Rami Mehmed Paşa

Rami Mehmed Paşa

Rami Mehmed Paşa, II. Mustafa saltanatında, 7 ay sadrazamlık yapmış bir devlet adamıdır. İstanbul'un Rami semtine adını vermiştir.

Rami Mehmed Paşa, 1654 yılında İstanbul'un Eyüp semtinde doğdu. Babası Terazici Hasan Ağa'ydı. Öğrenimini tamamladıktan sonra Reis-ül Küttaplık kalemi ve Divan-ı Hümayün kaleminde görev yaptı. Rami mahlasıyla şiirler yazdı. Dönemin büyük şairleri olan Nâbi ve Sâmi gibi isimlerle çalıştı.

1696 yılında Reis-ül Küttab oldu. Bu sıfatla 1699 yılında Karlofça Antlaşmasının müzakerelerinde önemli bir rol oynadı. 1703 yılında Daltaban Mustafa Paşa'nın azledilmesi üzerine sadrazam oldu. 7 ay kadar bu görevi yaptıktan sonra II. Mustafa'nın tahttan indirilmesiyle sonuçlanan Edirne Vakası nedeniyle vazifesinden alındı. Kıbrıs ve Mısır Valiliği yaptı. Mısır Valisiyken Rodos'a sürgüne gönderildi.

Burada 1704 yılında öldü. Sadrazamlığı sırasında II. Mustafa tarafından İstanbul'un Eyüp ilçesinde bir araziyle ödüllendirildi. Rami Çiftliği adı alan bu arazi sonradan İstanbul'un Rami semti haline geldi.