Reşit Saffet Atabinen

Reşit Saffet Atabinen

Türkiye Turing-Otomobil Kurumu'nun kurulmasında öncü olan Reşit Saffet Atabinen, Memaliki Şarkiye Fransız Bankası Müşavirliği, Anadolu Bağdat Demiryolları Meclisi Başkan Yardımcılığı, Hudut Sıhhiye Tavsiye Komisyonu Üyeliği, Cenevre Uluslararası İktisat Konferansı Müşavirliği, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti Üyeliği gibi çeşitli görevler yapmıştır.

Reşit Saffet Atabinen, 1884 yılında İstanbul'da doğdu. Saint-Joseph Lisesi ve Paris Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim gördü.  Bunun yanında Tütün Rejisi Komiserlik Kalemi Mütercimliği, Lemond Herald Gazetesi Başyazarlığı, Sadrazam Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa'nın Hususi Kalem Müdürlüğü, Bab-ı Ali Yazı İşleri Hariciye Kalemliği, Türkiye-Romanya Karma Komisyonu Baskatipliği, Bükreş Sefareti Baskatipliği, Washington, Madrid ile Tahran Sefaretleri Baskatiplikleri, Büyükelçilik Müsteşarlığı, Maliye Hususi Kalem Müdürlüğü, Edirne Kurtuluş Heyeti Reisliği, Şura-yı Devlet Tanzimat Dairesi Üyeliği, Lozan Barış Konferansı Türk Murahhas Heyeti Genel Sekreterliği, Memaliki Şarkiye Fransız Bankası Müşavirliği, Anadolu Bağdat Demiryolları Meclisi Başkan Yardımcılığı, Hudut Sıhhiye Tavsiye Komisyonu Üyeliği, Cenevre Uluslararası İktisat Konferansı Müşavirliği, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti Üyeliği ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1927-1934 yılları arasında da Kocaeli milletvekilliği yaptı. Ayrıca Türkiye Turing-Otomobil Kurumu'nun kurulmasında da büyük rol oynadı. Reşit Saffet Atabinen 2 Şubat 1965 tarihinde hayatını kaybetti.