Recep Önal

Recep Önal

Recep Önal, 21. Dönem'de Bursa milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir.

Recep Önal, 1942 yılında Bursa'nın Orhangazi ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi SBF Maliye ve İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra İİBF'de bir süre öğretim üyesi olarak çalıştı. Bunun yanında Maliye Bakanlığı Bankalar Yeminli Murakıblığı, Sermaye Piyasası Kurulu Genel Sekreterliği, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Müsteşarlık Müşavirliği, Sümerbank Bankacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekilliği ile Devlet Bakanlığı gibi çeşitli görevlerde bulundu. Öte yandan Önal, 21. Dönem'de Bursa milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir.