Remzi Oğuz Arık

Remzi Oğuz Arık

Adana Ticaret Rehberi, Küçük Borçlu, Alacahöyük Hafriyatı, Karaoğlan Kazıları, Köy kadını - Memleket parçaları, İdeal ve İdeoloji, Truva Klavuzu, Coğrafyadan Vatana ve Türk Sanatı eserlerinin yazarı olan Remzi Oğuz Arık, 3 Nisan 1954 tarihinde bindiği uçağın havada infilak etmesi sonucu yaşamını yitirmiştir.

Remzi Oğuz Arık, 15 Temmuz 1899 tarihinde Adana'nın Kozan ilçesinin Kabaktepe mahallesinde doğdu. İzmit Sultanisi ve İstanbul Muallim Mektebi'nde öğrenim gördü. I. Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine gönüllü olarak orduya katıldı. Savaş'ın ardından da tahsiline kaldığı yerden devam etti. Edebiyat Fakültesi'nde felsefe alanında eğitim aldı. Galatasaray Lisesi'nde de bir müddet öğretmen olarak çalıştı. Daha sonra Fransa'ya giderek Sorbonne Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun oldu. Bu dönemde Göllüdağ, Alacahöyük, Çankırıkapı, Karaoğlan, Hacılar, Alaettintepe ve Bitik kazılarına katılarak çalışmalarda bulundu. 1939'da da profesörlüğe yükseldi. 1930-1942 yılları arasında da Ankara Üniversitesi Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev aldı. Bunun yanında Oluş, Çığır, Millet ve Hareket dergilerinde yazılar yazdı. 1950 senesinde de Demokrat Partiden Seyhan milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 1952'de de Türkiye Köylü Partisi'ni kurdu. Remzi Oğuz Arık, 3 Nisan 1954 tarihinde bindiği uçağın havada infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Eserleri

Adana Ticaret Rehberi, Küçük Borçlu, Alacahöyük Hafriyatı, Karaoğlan Kazıları, Köy kadını - Memleket parçaları, İdeal ve İdeoloji, Truva Klavuzu, Coğrafyadan Vatana, Veraset ve Cemiyet, Türk İnkılabı ve Milliyetçiliğimiz, Türk Gençliğine, Gurbet-İnmeyen Bayrak, Meseleler, Türk Sanatı