Tahsin Paşa

Tahsin Paşa

Sultan İkinci Abdulhamit Han döneminin en önemli devlet adamlarından, Devletin ve Sultan’ın sırlarına fazlasıyla vakıf olan Tahsin Paşa’nın hayatı

Sultan İkinci Abdulhamit Han’ın sırdaşı Tahsin Paşa, İstanbul doğumludur.

Babası Mesut Efendidir.  

Genç yaşlarında Bâbıâli kalemlerinde çalıştı ve kendini burada geliştirdi. Önce Dâhiliye Mektupçu Kaleminde muavin oldu. Bu görevinden sonra başmuavinliğe getirildi. Buradan da 7 Temmuz 1888’de Bahriye Nezareti Mektupçuluğuna tayin edildi.

Sadık ve çalışkan yapısından dolayı buradan Sultan Abdülhamid Han’ın talimatıyla 26 Kasım 1894 yılında Süreyya Paşa’nın vefat etmesiyle boşalan Mabeyn Başkatipliği’ne tayin edildi ve kendisine vezirlik rütbesi verildi.

2. Meşrutiyetin ilanına kadar bu görevini başarıyla devam ettiren Tahsin Paşa, 2. Meşrutiyetin ilanından sonra ittihatçılar tarafından Serasker Mehmet Rıza Paşa, Zeki Paşa, Ratıp Paşa ve Reşit Paşa ile birlikte Sakız Adası’na sürgün edildi. Sürgünden birkaç sene sonra affedilen Tahsin Paşa, bir süre devlet bünyesinde görev alamadı.

Cumhuriyet ilan edildikten sonra Tekel Tütün Deposu’nda katiplik görevinde bulundu.

Tahsin Paşa 1930 senesinde İstanbul’da vefat etmiştir. Mezarının Eyüp Sultan’da olduğuna dair bilgiler vardır.