Tevfik Fikret Sılay

Tevfik Fikret Sılay

Eski Adalet Bakanlarından olan CHP Genel Sekreterliği de yapan Tevfik Fikret Sılay kimdir?

1890'da Konya'da doğan Tevfik Fikret Sılay, ilk ve orta öğreniminin Konya'da tamamlarken, üniversite eğitimini ise eski ismi İstanbul Darülfünunu olan İstanbul Üniversitesi'nde Hukuk bölümünde tamamladı.1914 yılında bu bölümden mezun oldu.

Konya İstinaf Mahkemesi Mukayyetliği'nde 1909'da ilk görevine atanan Tevfik Fikret Sılay 1911'e kadar bu görevde kaldı. 1. Dünya Savaşı'na kadar Karaman Bidayet Hukuk Mahkemesi zabit kitabetliği ve Karaman icra memurluğunda görevlerinde bulundu. Birinci Dünya Savaşı sırasında Galiçya Cephesi'nde destan yazan Osmanlı askerlerinin içinde bulundu. Mustafa Kemal Paşa ile tanışması ise bu döneme denk gelmektedir. 

Savaş sonrası Konya'ya dönen Tevfik Fikret Sılay, Akşehir Mahkeme Reisliği'ne getirildi. Akşehir'de Hacı Bekir Efendi (Sümer) ile Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin şubesini açarak faal olarak çalıştı. Akşehir Mahkeme Reisi iken tekrar askere çağrıldı ve orduya katıldı. Mustafa Kemal Paşa'nın yaveri olarak görev yaptı. İzmir'in Yunan askerlerinden kurtarıldığı gün şehre Mustafa Kemal Paşa ile birlikte girdi. 1.Dünya Savaşı ve Milli Mücadele'de hizmetlerinden dolayı ödül olarak İstiklal Madalyası verildi.

12 temmuz 1923'te yapılan seçimlerde 871 oy alarak Konya'dan Milletvekili seçildi. Sonraki yıllarda 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. dönemlerde milletvekili olarak görev yaptı. 1932 yılında CHP Genel başkanlık divanınca Balıkesir parti başkanlığına getirdi. 1935'te TBMM Başkan vekilliğine getirildi.

Celal Bayar ve Refik Saydam kabinelerinde Adalet Bakanlığı görevini yaptı. 1945'te TBMM Başkan vekilliğine tekrar getirildi, 1947'de CHP Genel Sekreterliğini görevine atandı. 1950'de siyasi hayatı sağlık sorunları nedeniyle bitti ve 1959 yılında Ankara'da kalp yetmezliğinden öldü.