Tirimüjgan Kadınefendi

Tirimüjgan Kadınefendi

Ulu Hakan Sultan II. Abdulhamit Han'ın öz annesi Tirimüjgan Kadınefendi kimdir?

Tirimüjgan Kadınefendi 19 Ağustos 1819 tarihinde Çerkesya'da dünyaya geldi. 

Sultan II. Abdulhamit'in öz annesidir. Bazı kesimler Ermeni olduğunu savunsa da, Ulu Hakan Sultan Abdulhamit Han'ın öz evladı Ayşe Osmanoğlu hatıratında babasının saraydaki cariyeler hakkında "Bunlar da Çerkesdir. Bizim validenin soyundan..." dediğini nakletmektedir. 

10 Kasım 1841 tarihinde Sultan Abdulmecid'in hanımı olan Tirimüjgan Kadınefendi, iki evlat doğurdu. Biri Abdulhamid-i Sânî, diğeri de Seniha Sultan'dır. 

Beylerbeyi Sarayı'nda hayatını sürdüren Tirimüjgan Kadınefendi, Abdulhamit henüz on yaşındayken veremden dolayı irtihal etti, Hakka yürüdü. 

İstanbul Yeni Cami, Cedid Havatin Türbesi'nde medfundur.