Turgut Erenol

Turgut Erenol

Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi Eski Patriği görevini 31 yıl boyunca yürüttü.

Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi Eski Patriği Turgut Erenol, Papa Eftim'in oğludur. Bir diğer adıyla Papa II. Eftim'dir. 1968'da Papa Eftim'in ölümüyle babasının yerine geçerek İstanbul Türk Ortodoksluğu'nun patriği ve başpiskoposu oldu. 31 yıl boyunca bu görevi yaptı. 1991 tarihinde ise İstanbul'da öldü.