Vahap Coşkun

Vahap Coşkun

Akademisyen Vahap Coşkun kimdir?

Vahap Coşkun Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. Doktorasını da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yapan Coşkun, Dr. unvanını aldı.

Şu an Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Muhtelif gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi olan Coşkun, İnsan hakları, demokrasi, Kürt Sorunu ve bunun hukuki yansımaları üzerine çalışmalarıyla bilinmektedir.

Vahap Coşkun, 3 Nisan 2013 tarihinde Adalet  ve Kalkınma Partisi Hükûmeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine İç Anadolu Bölgesinden girmiştir.

 

Kitapları:

Kürt Meselesinin Anayasal Boyutu

Ulus-Devletin Dönüşümü ve Meşruluk Sorunu 

İnsan Hakları Liberal Açıdan Bir Tahlil