Zekeriya Kitapçı

Zekeriya Kitapçı

Uygarlık Tarihçisi, Bilim Tarihçisi, Tarihçi Zekeriya Kitapçı kimdir?

Bilim ve uygarlık tarihçisi olan Zekeriya Kitapçı 14 Mart 1937 de Isparta'nın Yalvaç ilçesinde doğmuştur. İlk, Orta ve yükseköğrenimini Türkiye’de tamamlamıştır. Karaçi Üniversitesi bursuyla Pakistan’a gitti.  1968 senesinde “Abbasîler Devrinde Türkler” adlı tezi ile Doktorasını orada Edebiyat Fakültesinde tamamladı . 1976 senesinde Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde “Emevîler Devrinde Maveraü’n-Nehr’de İslâmiyet” adlı çalışmasıyla doçent oldu , 1987 senesinde Selçuk Üniversitesinde tarih profesörü unvanını aldı.1956 ve 1967 yılları arasında Karaçi’de Pakistan Radyosu Türkçe program şefliği, 1970 ve 1971 yıllarında DPT’de Sosyal Planlama Dairesinde Uluslararası Çok Yönlü Teknik İşbirliği uzmanlığı , 1978 senesinde Atatürk ve Karaçi üniversitelerinde öğretim üyeliği , 1978 ve 1982 yılları arasında Nijerya’da Jos Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde öğretim görevliliği, Dini Eğitimler Bölümü başkanlığı ve dekan vekilliği yaptı, 1982 ve 1987 yıllarında Fırat Üniversitesinde Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü başkanlığı görevlerindede bulundu.

 1987den 2004 senesine kadar Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü başkanlığı  görevinde bulundu.. Türkiye, İran ve Pakistan arasında kurulan Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği (RCD) kuruluşunda çok sayıda kültürel programlara katıldı.2004 senesinde emekli oldu. Emekliliğinden sonra da çalışmalarına Konya’da devam etti.

ESERLERİ:

Et-Türk fi Müellefât el-Cahız (Arapça, Beyrut, 1972), Yeni İslâm Tarihi ve Türkler (1986), Türk Askerî Varlığının Ortadoğu’da Zuhuru(1987), Bediüzzaman Said Nursi ve Anadolu İman Hareketi (1989),Şağab Hatun (1991), Türkistan Millî Tarih ve Kültür Davamızın Meseleleri (1993), Abbasî Hilâfetinde Selçuklu Hatunları ve Türk Sultanları (1995), Mukaddes Çevreler ve Eski Hilafet Ülkelerinde Türk Hatunları (1996), Orta-Asya Türklüğünün İslâm Kültür ve Medeniyetindeki Yeri (1996), Hz. Peygamber’in Hadislerinde Türkler(2004), Doğu Turan Yurdu’nda İslâmiyet (2004), Türkler Nasıl Müslüman Oldu? (2004), Orta Asya’da İslâmiyet ve Türkler (2004), Türk Boyları Arasında İslâm Hidayet Fırtınası (2004), Doğu Türkistan ve Uygurlar Arasında İslâmiyet (2004), Türklerin Arap Dili ve Edebiyatına Hizmetleri: Hilafet Ülkeleri (2004), Türklerin Arap Dili ve Edebiyatına Hizmetleri Dil Ekolü (2004), Türk Moğol Boyları Arasında İslâmiyet (2005), Kuzey Türk Kavimleri Arasında İslâmiyet (2005),Azerbaycan - Harzem ve Türk Oğuz Boyları Arasında İslâmiyet (2005), İslâmî Türk Tarihine Giriş (2005), Hz. Peygamber’in Hayatı ve Orta Asya Türklüğü (2005), Türkistan’ın Müslüman Araplar Tarafından Fethi (2005).