Zerdüşt

Zerdüşt

Zerdüştlük dininin kurucusu olan Zerdüşt İranlı olduğu bilinse de doğum yeri hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Zerdüştlük dininin kurucusu olan Zerdüşt İranlı olduğu bilinse de doğum yeri hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bazı akademisyenlere göre gerçek adı Sipitama’dır.

Etimoloji

Zerdüşt kelimesi, Avesta dilindeki yaşlı anlamına gelen zareta ile, deve anlamına gelen ustra kelimelerinden türetilmiştir. Manası yaşlı develere sahip olan kişidir. Ayrıca ismin ilk bölümünün Avesta dilinde sarı anlamına gelen "Zaray"dan gelme olasılığı da bulunmaktadır. Bu durumda sarı develere sahip olan kimse manasına gelebilmektedir.

Yaşamı

Zerdüşt'ün M.Ö. 628 yılında Rey'de doğduğuna ve M.Ö. 551 yılında Tahran yakınlarında öldüğüne inanılmaktadır. Tahminler çoğunlukla efsanelere dayanmaktadır. 

Felsefesi

Zerdüştlük, 6. yüzyılda formunu tamamlamış en eski tek tanrılı dinlerden olduğu bilinmektedir. Zerdüşt insanı gerçek (asha) ile yalan (druj) arasında ruhsal mücadele veren bir varlık olarak göstermektedir. Buna göre insanlığın amacı doğruluğu muhafaza edip ayakta tutmaktır. Öte yandan Zerdüştlük inancına göre bütün insanlar bakire bir kız ve köpek eşliğinde eğlenceli, şarkılı türkülü bir yer olan cennete gideceklerdir. Ancak günahkarların cehennemde üç gün kalarak temizlenmeleri gerekecektir.