Kültür Sanat

Camiiler Sultanı: Bayezid Cami

Bayezid Camii, (Beyazıt Camii ve Beyazıd Camii olarak da bilinir) İstanbul'un Bayezid semtinde Sultan II. Bayezid tarafından yaptırılmış ünlü bir camimizdir.

Osmanlı klasik dönem mimarisinin erken dönem eserleri arasında olan bir yapıdır. Semte dağınık bir şekilde inşa edilmiş olan külliyenin ana elemanı durumundaki parçasıdır.

Mimarının kim olduğu kesin olarak bilinmez