İslam

Cennetin katmanları ve özellikleri nelerdir?

Âyet ve hadisler ışığında bildirilen cennet nasıl bir yerdir?..