İslam

Dua ruhun ilacı aklın yoludur

Dua, ben acizim beni işit demektir. Dua bekleyenin vuslatı, hastanın ilacıdır. Dua, ibadetin ve hayatın özüdür.