Kültür Sanat

Mimari Şaheser: Pertevnihal Valide Sultan Camii

Pertevnihal Valide Sultan Camii, Fatih Aksaray da dört yol ağzında yer alır. Sultan II. Mahmut’un zevcesi ve Sultan Abdül Aziz’ in annesi Pertevniyal Valide Sultan tarafından H.1288/M.1871 yılında yaptırılmıştır.