Kültür Sanat

Osmanlıdan Bize Kalan: Cezeri Kasım Paşa Camii

İstanbul' da Babıali Yokuşunda Cağaloğlu Meydanı'ndaki Camii'nin yapım tarihi 1515’ dir. İki katlı bu camiye adını veren Kasım Paşa, aynı ad ile bir camii de Eyüp semtindedir.