Kültür Sanat

Sessiz Tanık: Cerrah Mehmed Paşa Camii

Cerrah Medmed Paşa Camii, Aksaray Mahallesi girişinde yer alır. Tek minareli ve klâsik Osmanlı mimari tar­zında yapılmış olan caminin banisi ve Vâkı­fı olan Cerrah Mehmed Paşa, Yeniçeri ağalığından Sadrazamlığa kadar yükselmiştir.