Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

Anadolu Sanayi Devrimi

-

Bu haftaki kitabımızın adı, “Anadolu Sanayi Devrimi” adını taşıyor. “Ahi Kümelenme Modeline Göre” üst başlıklı eserin yayıncısı Kuveyt Türk Katılım Bankası.

Kitabın yazarı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Tarihi Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kala.

Kuveyt Türk, az ama öz yayıncılık yaparak, yerli ve milli değerlerimizi anlatan eserler yayınlıyor.

Sadece kitap yayınlamıyor elbet. Selçuklu ve Osmanlı medeniyetinin tarihi varlıklarını bugüne ve gelecek nesillere aktarmak üzere restore ettirdiği gibi ayrıca tefrişini de yapıyor.

……………..

Eserin tanıtımında şu bilgilere yer veriliyor:

Anadolu Sanayi Devrimi kitabı, Selçuklu’dan Osmanlı’ya üretimde Anadolu esnaf ve sanayicilerinin Ahi Evran ile başlayan serüvenini, bölgede ve dünyada yüzyıllarıdır devam eden etkilerini anlatan birçok yönden okuyucusuna yeni ufuklar açan farklı bir eser.

Kitapta özellikle Selçuklu ve Osmanlı’nın tarım uygulamalarıyla ve Anadolu sanayi devrimiyle zenginleşen İpekyolu şehirleri ile İslam medeniyetinin iktisadi, sosyal ve kültürel temelleri atılıyor.

İslam medeniyetini temsil eden Buhara ve Semerkant’tan ilk Selçuklu Anadolu İpekyolu İslam şehri Ani-Şehristan’a, sonrasında Kayseri ve Konya’ya, şehirlerin kalkınmasını ve artan gelirin vakıf kurumları ile toplanıp, toplumun tüm kesimlerine yeniden din, kültür, eğitim, sağlık ve sosyal yardımlar halinde dağıtılmasını anlatıyor.

Prof. Ahmet Kala bu eserinde toplumumuzun maddi ve manevi kalkınmasının sırlarını, anahtarlarını vermeyi deniyor.

…………………

Kitabın hangi safhalardan geçerek bugünlere geldiğini de müellifi Prof. Ahmet Kala’dan öğreniyoruz.

“35 yılı aşkın sürdürdüğüm iktisadi sosyal tarih araştırmalarımda yöneldiğim özel alanlar; esnaf, sanayi, şehircilik ve İslam Medeniyeti üzerindedir.

Bu geniş sahadaki araştırmalarımda ortaya çıkan Ahi Evran’ın, -Kümelenerek Üretim Modelini- geliştirip uygulamaya koymasıyla, XIII. yüzyılın ilk yarısında başlayan Selçuklu ‘Anadolu Sanayi Devrimi’, bu devrimi hazırlayan VI. yüzyılda Orta Asya Maveraünnehir’de başlayıp, Selçuklu döneminde tamamlanan ‘Karma Tarım Devrimi’ ve eşzamanlı ‘İpekyolu Ticaret Devrimi’ ve ilişkili üç devrimin gelişiminden artan geliri toplayıcı ve dağıtıcı (ticari-sınai çarşıların, imaretlerin, din, kültür, eğitim, sağlık kurumlarının inşası ve idamesi gibi büyük altyapı yatırımları ve sosyal yardımlar yaparak dağıtan) ortak ana kurum olan ‘Vakıf İşletmeleri, bu kitabın konusunu oluşturmaktadır.

Daha önce literatürde yer almayan tırnak içindeki beş kavramı, araştırmalarımda geliştirmiş ve ayrı çalışmalar halinde yayımlamıştım.

Ancak ilk kez bu kitapta kavramlar birbirleriyle ilişkili olarak tarihi gelişimleriyle birlikte yayınlanmaktadır.

Eserde ayrıntıları anlatılan tüm bu tespitler, Selçuklu Anadolu’sunda başlayan ve Osmanlı’da devam eden kümelenmiş esnaf-sanayi birlikleri üretim ölçeğine dayalı Anadolu sanayi devrimini ortaya koyduğu gibi diğer yandan artık iktisat bilimi açısından sektörler halinde belirli coğrafyada kümelenerek üretim modeli, yeni iktisat bilimi yaklaşımının da temelini oluşturmaktadır”.

 


YORUMLARA GÖZAT (1)

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.