Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

Fistanlı münafıklar kravatlı sömürgenler

-

“İlk fitne Şam’dan çıktı, son fitne de Şam’dan çıkacak”. Fethi Gemuhluoğlu.

Fistanlı münafıklar, kravatlı sömürgenlerden kimlerin kastedildiği sanırım anlaşılmıştır.

Fistanlı münafıklar ve kravatlı sömürgenlerden kastedilenlerin, Arap Birliği çatısı altında bulunan Arap ülkelerinin bir kısım liderleri ve onların artıkları olduğu söyleniyor.

Somali, Katar, Libya gibi bir iki ülke hariç, varlıklı Arap ülkelerinin bazı liderleri, her şeyden önce kendi halklarının zenginliklerini sömüren istibdatçı zındıklarmış.

Kıyafetleriyle Müslüman toplumlara karşı Müslümanlık yapan malum münafık taife, Avrupa’da da kravatlarıyla ve oralarda besledikleri metresleriyle, kendi halklarından çaldıklarıyla Haçlı köleliği yapmaktalarmış. Dünyanın her yerinde böyle biliniyorlarmış.

Daha düne kadar ağızlarının bulaşığını kollarına silen bu densizlerin, İslam’ın yeryüzündeki tek temsilcisi ve savunucusu olan devletimize ve milletimize karşı hainliklerini, münafıklık etmelerini kendi toplumları da kabul etmiyormuş.

¥

Oluşturuldukları günden bugüne kadar hiçbir bir yaralı parmağa merhem olmayan edep ve hayâ yoksulu bu zavallıların, kendi halkları içerisinde zerre haysiyetleri kalmamış.

Aklıselim sahipleri şöyle diyor: “Bunların Avrupa Birliği yahut ABD’deki Haçlı zihniyetlilerle aralarında hiçbir fark yoktur”.

Hele şu katillikleri bütün dünyada tescil edilmiş Suudluların utanmazlığı-edepsizliği ve bütün bir İslam dünyasına karşı ihanetleri ise hiç anlaşılır gibi değilmiş.

Her şeylerini ya ABD’ye yahut AB’ye teslim edip, yönetimlerinde bulunan mazlum halka karşı sürekli kin ve öfke besleyerek, onların sırtından beslenen, haklarını hukuklarını çiğneyen fistanlı münafıkların başını Suudlular çekmekteymiş.

¥

Yine bilenler diyor ki:

“Batı’nın kölesi olan ve Firavun bir yönetim altında inleyen Mısır, Suud, Birleşik Arap Emirlikleriyle benzeri Arap ülkelerinin halklarını, Haçlılar tarafından “yönetilen yönetici figüranlardan” ayrı tutmak gerek.

Arap ülkelerinin hemen hepsinin halkı, Türkiye’nin yanında olduğu gibi bütün bir Müslüman dünyanın derdiyle de dertlenmektedirler.

Topraklarının zenginliklerini sömüren Arap ülke yöneticilerinin Müslümanlıkla alakaları kadavralarından ibaretmiş. Bunları İslam ile karıştırmamak lazımmış.

 Bu sömürgen kabilenin ataları, Birinci Dünya Savaşı’nda da metresi 100 dolara, Hicaz Demiryolu’nun raylarını söken İngiliz uşaklarıymış”.

¥

Burada bir ırkçılık yahut Arap düşmanlığı falan yapılıyor değil. Kimse münafıklığını yücelterek, böyle bir niyet okuması yapmamalı.

Müslümanın Arabı, Türkü, beyazı, siyahi, mavisi olmaz. “Müslümanlar kardeştir” düsturunca; ırki, kavmi ve bilumum kabile ayrımları ortadan kalkmıştır.

Kastedilen; kendi toplumlarına ve bütün bir İslam dünyasına karşı, fistanlarıyla Müslüman gözüküp münafıklık yapmalarıymış.

Batılılara karşı onlar gibi giyinip onlardan gözüküp, sırf ötelenmemek-aşağılanmamak için servetlerini onlara aktarmalarıymış.

Ezcümle:

Arap Birliği adı altında kurulan sömürgenler topluluğu, Batı’ya kölelik etmek üzere dizayn edilmiş. Yalnız bu Ebucehil zihniyetlilerden şu üç ülkeyi ayırmak lazım gelirmiş. Çünkü onlar bildiriye imza atmamışlar. Somali, Katar, Libya. 

 


YORUMLARA GÖZAT (9)

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.