Mustafa Çelik

Mustafa Çelik

Saptırıcı önderlerden endişe duymak(2)

Saptırıcı önderlerden endişe duymak(1)

Ümmet olamama endişesi

İslâm ümmetinin zafer destanları

Allah yolunda çekilen her çilenin bir ecri vardır

Bayramınız size sevgi, sevginiz size bayram olsun

Sahâbe düşmanlığı din düşmanlığıdır/4

Sahâbe düşmanlığı din düşmanlığıdır/3

Sahâbe düşmanlığı din düşmanlığıdır(2)

Sahâbe düşmanlığı din düşmanlığıdır/1

Kahbe içeride ise kapı kilit tutmaz

Yarınki nesillere cihâdı miras bırakmak

Dostlukları menfaatleri kadar olanlar/2

Dostlukları menfaatleri kadar olanlar (1)

Mazluma benzeyen zalimler

Her bayram binbir dermandır

Gâvurların razı olduğu dinden Allah’a sığınırız

Hayâmız bizim muhafızımızdır

Müslümanların saffında yer almak(2)

Müslümanların safında yer almak(1)

Zalimlerle imtihan olunmak

İslâm ümmetinin başı batıyla dertte

Komplo kültürü

Kendinden bilen helak olur

İslâm karşıtlarını cesaretlendirmek

Ezana ıslık çalmak inkarcıların ibadetidir

Kur’an’ın tarihselliğini iddia etmek mürteciliktir/2

Kur’an’ın tarihselliğini iddia etmek mürteciliktir (1)

Keyfilik küfriliğe açılan kapıdır

Amerika küresel haydutların devletidir(2)

Amerika küresel haydutların devletidir (1)

Zillet figüranları

Piyasa Şeytanları(1)

Piyasa şeytanları (1)

Atalar dininde ısrar etmek fesad sebebidir(2)

Atalar dininde ısrar etmek fesad sebebidir(1)

Ezan imanın sesidir

Allah için beli bükülenin bileği bükülmez

Hastalığımız asabiyet, ilacımız İslâmiyet

İnsan alet değil âyettir

Kibirle kirlenmek

Analık imtihanı

Düşman karşısında iyilik silahını kuşanan mağlup olmaz

Müslümanlar asırların insan güzelleridir

İslâm’da üstünlük kriteri takvadır

İnsanlığın değer kaybına uğraması

Terk-i cihad zillettir

Haddi aşmak

Batı İslâm âlemine karşı haindir

Amerika’dan düşman olur ama müttefik olmaz/2

Amerika’dan düşman olur ama müttefik olmaz/1

Kâfirlere itaatin sonu inkılab-ı hüsrandır

Allah yolunda sabitkadem olmak

Müslümanların dinlerine karşı yabancılaşmaları

Küresel kötülük projeleri

İslâm’a teslim olun kurtulun/2

İslâm’a teslim olun kurtulun (1)

Hilafet Müslümanların daimi özlemidir

İslâm meydan okumadır

Dinimiz bizim namusumuzdur

Yalan bütün çağların hastalığıdır/2

Yalan bütün çağların hastalığıdır/1

Önyargılarla Kur’ân anlaşılmaz

Dinlerinin kıymetini bilmeyen Müslümanların kıyametleri kopmuştur

İslâmî uyanışın sancıları

Dinlerinin kıymetini bilmeyen Müslümanların kıyametleri kopmuştur

Din düşmanlarını sevindirmek

Ölüm bir an, gelmesi her an

Allah büyüktür dünya devre mülktür

Ey Benî İsrâil

İdrak cüceleri

Dini zafiyet algısı oluşturmak

İffet yobazları/2

İffet yobazları (1)

Düşmanı sevindiren ihtilaftan kaçınmak farzdır

İyiler bir çeşit, kötüler bin bir çeşit

Hilafet şuurunu kuşanmak

Kökü mâzide olan âti olmak (2)

Kökü mâzide olan âti olmak (1)

Allah’ın dini tekelleştirilemez

Hilafet ah hilafet

Hilafet eskimez şer’i müessesedir

Kibir fedaileri

Kaos sırtlanları

Amerika kötülükler yumağıdır

Amerika’sız ve İsrail’siz bir dünya için çalışmak

Her Müslüman başlı başına bir değerdir

Müslüman olmak bedel ister

Avrupa kirliliği

İslâm kardeşliğini gündemde tutmak

Şer kumkuması

Dalkavukluk tapınağında büyümek

İslamî değerlere ve müesseselere saldırı

Demokrasinin tasmalı köpekleri

İslâm düşmanı bireyleri üretme merkezleri

İslâm coğrafyasında iblislerin oyunu

Sürgüne gönderilmiş iyiliklerin ahı

Akideleri sakat olanların sadakatları olmaz(2)

Akideleri sakat olanların sadakatları olmaz/1

Cümle Haramlar Partisi (2)

Cümle Haramlar Partisi (1)

Müslümanlara karşı gerçekleştirilen katliamları durdurmak

Şeytan Amerika İslâm coğrafyasını istilâ ediyor

Dostluğun kıymetini bilmek

Kıymetimiz kametimizden gelir

Allah dini darlarımıza din nasip etsin

Müslümanları sahiplenmek Müslümanlıktır

Allah bilir, biz bilmeyiz (3)

Allah bilir, biz bilmeyiz/2

Allah bilir, biz bilmeyiz/1

Allah şeriat ile idare olunmayı emrediyor (2)

Allah şeriat ile idare olunmayı emrediyor (1)

Zalimden kaçan mazlumun zalimi olmak

İmansız tahrikler tahrip içerir

Entelektüelizm tapınağında büyüyen putperestler (2)

Entelektüelizm tapınağında büyüyen putperestler (1)

Karanlık dünyayı iman güneşi aydınlatır

İslâm hayatın yegâne hâkim nizamı olursa

Camiler Müslümanların siyaset mektebleridir

Zalimlere alkış çalanlar çalınır

Oruç yalanla amel etmeyi terk etmektir

Oruç cihad üniversitesidir

İsrail devlet değil şer şebekesidir

Kur’ân’ın hâkim olduğu dünya

Müslüman’ın izzet savaşı

Hayatı teslim alan şikâyetler

Hakikati birlikte aramak

Toplumsal zelzele

Cahiliye düzeninin hükümleri kalkmasın diye direnenler

Cahili statükonun bekası için çalışmak

Cahili statükoyu kutsamak

Zulümle örülen asırlık zincirlerin kırılması

İsrail, Amerika’nın savaş baltasıdır

Hilafetsiz yetim ümmetin hâli

İçimizdeki hain ecnebiler

Batıya insanlık ihraç etmek Müslümanların görevidir

Hissi Müslümanlıktan ilmi Müslümanlığa geçiş

Zalime merhamet mazluma ihanettir

Faiz lobisine karşı direnmek Karunlara karşı direnmektir/3

Faiz lobisine karşı direnmek Karunlara karşı direnmektir/2

Faiz lobisine karşı direnmek Karunlara karşı direnmektir/1

Kanaat önderleriyle imtihan olunmak/2

Kanaat önderleriyle imtihan olunmak/1

Suriyeli Müslümanların kurtuluş savaşı

Allah’ın dünyasında Allah’ın dediği olmalı(2)

Allah’ın dünyasında Allah’ın dediği olmalı/1

“İdarede hilafet, hukukta şeriat” Müslümanların müşterek hasretidir (2)

“İdarede hilafet, hukukta şeriat” Müslümanların müşterek hasretidir (1)

Şeytan Amerika’nın savaşsız zafer hayali

Küresel finans oligarşisinin tetikçileri/2

Küresel finans oligarşisinin tetikçileri/1

İnsan Allah içindir

Haklı olandan taraf olmak

İmanımız değişmeyen evleviyatımızdır

İslâm coğrafyası Müslümanlara mezar olmadan emperyalistlere gülizar olmaz

Kâbil Kabilesi

Dinimiz darbelere karşı direnmeyi emreder/2

Dinimiz darbelere karşı direnmeyi emreder/1

Ulus Devletler Ümmetin Ölüm Çukurlarıdır

Ahlâkımız Müslümanlığımızın şahididir

İnsanlık Müslümanlara emanettir

Bu dünyası olmayan dinin öteki dünyası olur mu?

Cihanın İslâm’la Can Bulması

Peygambere saygısı olmayanların dinde nasipleri olmaz

Halifesiz kalmış Müslümanların ihtilafları son bulmaz

Karafiller devrinden Ebabiller devrine geçişin sancıları

Edebimiz şerefimizdir (2)

Edebimiz şerefimizdir (1)

Hilafet hayal değil hayattır

İslâmî hayatın şuur yumağı

“İnsan hakları” ABD için maskedir!

Asrın eşkıyaları

Cehalete Mahkûm Edilen Toplumlar

Müslümanları siyasetten menetmek

Yeni İslâm değil, yeniden İslâm’a

Laikçilik belâsı, Türkiye’nin Kerbelâsıdır/2

Laikçilik belâsı, Türkiye’nin Kerbelâsıdır/1

MAHREMİYETİN MAHKÛMİYETİ

Terörist devletlerin nihai hedefleri

NESİLLERİN VASİYETNÂMESİ

İslâm ümmeti için halifesizlik dinsizlik kadar tehlikelidir

İslâm coğrafyasındaki kaypak katiller sürüsü

İnsî şeytanların cinnî şeytanları geçmesi

Gâvur âşıkları

Hayatlarını zamane firavunlarına çaldırmayanlar

Müslümanların anayasası ahkâm-ı şeriyye’dir/3

Müslümanların anayasası ahkâm-ı şeriyye’dir/2

Müslümanların Anayasası Ahkâm-ı Şeriyye’dir/1

Batı terörün anarahmidir/2

Batı terörün anarahmidir/1

Modernizmin kuşatmasından kurtulmanın çaresi

Müslümanları başkalaştırma çalışmaları

İslâm’a ve Müslümanlara öfke duymak

Öfkelerini yenemeyenler yenilirler

İman Öfkesinin Tercümanı Hasan Karakaya

Batı dünyasında üretilen dijital oyunlardaki İslâm düşmanlığı

İnsanlık defterinden İsrail’in ismini silmek insanlığın müşterek vazifesidir(2)

İnsanlık defterinden İsrail’in ismini silmek insanlığın müşterek vazifesidir(1)

Bizim “Müslüman” isminden başka ismimiz yok/2

Bizim “Müslüman” isminden başka ismimiz yok(1)

Bir baş geriye kalan binlerce sallabaş

İslâm coğrafyasında vekâlet savaşları/2

İslâm coğrafyasında vekâlet savaşları/1

Önce iman sonra insan

Acılarımız hocalarımızdır

İslâm ümmetinin aidiyet beyannamesi

Bir can bir cihandır

Hayatlarında şey it olanlar şehidlik âyetini anlayamazlar (2)

Hayatlarında şey it olanlar şehidlik ayetini anlayamazlar(1)

Mücahide ölüm cephede gelir

Çilemiz Cennet Kazancımızdır

Müslümanların kanlarıyla Müslümanların coğrafyasının sınırlarını çiziyorlar

Şeytan Amerika, Allah’ın diniyle idare olunmak isteyen Müslümanlara düşmandır(2)

Şeytan Amerika, Allah’ın Diniyle İdare Olunmak İsteyen Müslümanlara Düşmandır(1)

Din devlette hayat bulur

Keşkelere kalmış yaşamların kuşatmaları/2

Keşkelere Kalmış Yaşamların Kuşatmaları/1

Mazlumlar ayağa kalkmadan zalimler diz çökmez

Bizi dinimizden çaldılar

İmkânlarımız bizim imtihanlarımızdır

Ülkeler kanla değil, Kur’ân’la fetholunurlar

İslâm fıkhında hilafet nesne değil öznedir/2

İslâm fıkhında hilafet nesne değil öznedir(1)

10 yılda 15 milyon genç yaratma projesi Tevhid-i Tedrisat

Âmentülerinde arıza olanlardan âlim olmaz

Demokrasi tımarhanesinin delilerinden veli olmaz

Ferman firavunlarınsa meydan Müslümanlarındır

Tezvirat fırtınasının kurbanları

Küresel politika mühendislerinin taşeronluğu

Dinimiz siyasetimiz, siyasetimiz dinimizdir

Türkiye siyasetinde Masonların rolü

Hak dâvâda batıl yollar kullanılmaz

Raşid Halifeliğe dönmekten başka çaremiz yoktur(2)

Raşid halifeliğe dönmekten başka çaremiz yoktur(1)

Müstekbirlerin politik ihtiraslarının pazarlanması

Müslüman kimlikle ulusal kimliğinin çatışması

Müslümanlarla gayr-i müslimlerin âmentü ortaklıkları yoktur

Müzebzebîn kültürü

İman-ı billah uğruna ölenler kabirlere değil kalblere gömülürler

Batılılaşma sevdasına sevap fetvaları/2

Batılılaşma sevdasına sevap fetvaları/1

İmanı gündem edinmek

Müslümanları Âmentüsüz kılma girişimleri

Kurtuluşumuzun pusulası âmentümüzdür

Batı insan haklarının mezarıdır

Çözüm Birleşmiş Milletler’de değil, Birleşmiş Mü’min Yüreklerde

İslâm birliği bütün zamanların farzıdır

İslâm’dan başka herşeyden İslâm için vazgeçmek

Şûrasızlık şeriatsızlıktır/2

Şûrasızlık şeriatsizliktir/1

İslâm coğrafyasının İslâm’la idare olunması/2

İslâm coğrafyasının İslâm’la idare olunması/1

Batılı emperyalistler Müslümanların nüfusunu azaltıyorlar

Zulümdeki eşitliğin kavgası/2

Zulümdeki eşitliğin kavgası/1

Bilim kilisesinin kutsal rahipleri

İslâm coğrafyasının problemi ameli değil itikadidir

İslâm hilafetsiz, Müslümanlar halifesiz olmaz/2

İslâm hilafetsiz, Müslümanlar halifesiz olmaz/1

İslâm Cihad’sız, ümmet Mücahid’siz olmaz

İslâm coğrafyasında Hıristiyan teröristlerin katliamları/3

İslâm coğrafyasında Hıristiyan teröristlerin katliamları/2

İslâm coğrafyasında Hıristiyan teröristlerin katliamları/1

Antisemitizm’in anayurdu batıdır(2)

Antisemitizm’in anayurdu batıdır(1)

İçimizdeki terörist Yahudi kayırcılar

Yahudi terör üssü İsrail

Mağlubiyetin kimsesi yoktur zaferin sahibi çoktur

Müstevli müşriklerin algı oluşturma operasyonları/2

Müstevli müşriklerin algı oluşturma operasyonları/1

Küresel Firavunların yakınlarından olmak

İman insanı Kur’ân’la buluşturur

Çağın Firavunlarına karşı tepkisizlik felaketi

İman hürriyetin garantisidir

“Devletin Hukuku”na göre yaşayanlar “Hukuk’un Devleti”ni kuramazlar(2)

“Devletin Hukuku”na göre yaşayanlar “Hukuk’un Devleti”ni kuramazlar(1)

Firavunlar karşısında tarafsızlık namussuzluktur

Firavunsuz bir dünya insanlığın müşterek özlemidir

Mısır’da Âl-i Firavun’a karşı direnmek cihaddır

Milli irade putuna “Lâ” demeyenin imanı sahih olmaz

Batılı batıl bilip batıldan kaçınmak

Hakkı hak bilip Hakk’a ittiba etmek

Güç karşısında imanlarından vazgeçenler firavunların sayılarını çoğaltanlardır

Allah’ın haramlarını helâl sayma alışkanlığı

Asalet kanda değil imandadır

Asalet kanda değil imandadır

“Sadatlarımıza ve büyüklerimize uyduk” mazereti

Suriye’deki Firavun’un Türkiyeli sihirbazları(2)

Suriye’deki Firavun’un Türkiyeli sihirbazları(1)

Toplumsal azaba davetiye çıkartanlar

İslâm ümmetinin mürtecileri

CIA’nın bölgesel kalem gerillaları

Hasbüna şeriatullah

Yanlış din tasavvuru yanlış uygulamaların garantisidir

Sosyolojik provokasyonlar küresel emperyalistlerin silahlarıdır

Kur’ân’a kurban olmak Mısır’a sultan olmaktan evladır

Cemaatü’l Müslimîn müslümanların, Devletü’l İslâm insanların dünya cennetidir(2)

Cemaatü’l Müslimîn müslümanların, Devletü’l İslâm insanların dünya cennetidir(1)

Müslüman kimliğiyle vatandaş kimliğinin çatışması(2)

Müslüman kimliğiyle vatandaş kimliğinin çatışması (1)

Hamiyet-i İslâmiyye’nin feveran etme zamanı

Işık Batı’dan değil Kur’an’dan gelir/2

Işık Batı’dan değil Kur’an’dan gelir/1

Demokrasi ateş çukurudur

İnsanın ihyası İslâm’ın ihyasıyla mümkündür

İman Allah’ın emanetidir

Tevhid’i Kıble Edinmek

Yahudileşenlerin imanı kötülüğü emreder

Siyaset-i Şeriyye’nin umdeleri

Dine hizmet “Din Bizimdir” diyenlerin müşterekidir

Çıplaklık kültürü/2

Çıplaklık kültürü/1

İslâm coğrafyasında işkence müzeleri (1)

Müslüman terörist olmaz mücahid olur

İçkiyi kâinatın sahibi yasaklamıştır

Sendika ağalarının köleleri

Mustaz’afların kurtuluşu mücahidlerin cihadıyladır

Türkiye’de faiz kavgası

Cahili sermayenin yeminli haramzâdeleri

Saltanat hicab-ı din, hilafet ise icab-ı dindir

İslâm’ın sahtesi olmaz

Haramzâdeler haramsız yaşayamazlar

Kurtlar konseyinden kuzulara beraat çıkmaz

Vandallık nesli

Avrupa Parlamentosu bir iblisler parlamentosudur

Şerlilere sermaye olmak

Devletin takiyyesi putperestliğin bakiyesidir

Küfrün profesyonel takiyye kahramanları

Tesettür tarz değil farzdır

Muvahhidlerin mezhebinde mezhepçilik olmaz

İslâm’a mensubiyetin hakkını vermek

Ümmetin umutlarının çalınması

Müslümanların iradeleriyle İslâm’ın iktidar olması/2

Müslümanların iradeleriyle İslâm’ın iktidar olması/1

Müslüman zürriyetin hürriyet katillerine teslim edilmesi

Kravatlı zangoçların feryadı/2

Kravatlı Zangoçların Feryadı/1

Hizmet çınarını susuz bırakmak

Emperyalist savaşların mekânı İslâm coğrafyası/1

Raşid adam/2