Vehbi Kara

Vehbi Kara

Kapitalizm ve Sınıfsız Toplum Üzerine Bir Çalışma

-

Kapitalizm karşıtı en önemli görüşün sahibi Marx, dünyayı derinden etkileyen bir sınıf kuramcısıdır. İşçilerin bir gün devrim yaparak iktidara geleceklerini söyledikten sonra zengin, aristokrat ve tüccarların malları ellerinden alarak tüm halka dağıtılacağını en nihayetinde sınıfsız bir toplum meydana getirileceğini iddia etmiştir.

Gelin görün ki Marx’ın beklentileri büyük ölçüde boşa çıkmış; Batı’da beklenen komünist devrim bir türlü gerçekleşmemiştir. Buna mukabil Batı’dan farklı özellikler gösteren Rusya ve Uzak Doğu toplumları arasında komünist devrimler gerçekleşmiştir. 1. Dünya Savaşının getirdiği otorite boşluğundan yararlanan Bolşevikler; Rusya’da, 2. Dünya Savaşından yararlanan Mao ise Çin’de büyük bir devrim gerçekleştirmişlerdir.

Rusya’daki Ekim Devrimi ve Çin’deki Kültür devrimi, çok sayıda insanın ölümüne yol açmıştır. Öyle ki dünya savaşlarında öldürülen insanlar kadar belki de daha fazlası bu devrimlerde ya öldürülmüş ya da hapishanelerde işkence altında acı çekmiştir. İnsanların ailelerinden miras kalan çiftlikleri veya işyerleri yağmalanmış ekonomiler bir müddet ağır bir darbe yemiştir.

Stalin, 2. Dünya savaşının kendisine sağladığı sınırsız otoritesi ile demirden bir yumruk ile Rusya’yı yönetmiş ve askeri yönden güçlü bir Sovyet Rusya’yı kurmuştur. Sovyet askeri gücü sayesinde Doğu Avrupa’nın neredeyse tamamını işgal eden Sovyet Rusya; en nihayetinde kapitalizm karşısında yenilgiye uğramıştır. Çok değerli yeraltı ve yer üstü zenginliklere sahip bu ülkenin 1990’lı yıllarda parçalanarak dağılması çeşitli tartışmalara da yol açmıştır.

Komünizmin kapitalizm karşısındaki yenilgisinin bence en önemli nedeni “devletçilik” anlayışıdır. Girişimci ruhundan ve özgürlüklerin getirdiği motivasyondan mahrum kalan komünistler, kan ve gözyaşından başka insanlığa bir şey kazandırmamışlardır. Merkezi planlama üzerine dayalı materyalist bir felsefe ile yoğrulmuş baskıcı ve zorlayıcı bir sistemin başarısı düşünülemezdi zaten.

Nitekim şu anda dünya üzerinde Kuzey Kore haricinde bu sistemle yönetilen bir başka ülke yoktur. Mao’nun Kültür devrimi ile inşa ettiği Çin, milyonlarca insanın canına mal olmakla kalmış en sonunda gelinen noktada işçilerin en acımasızca sömürüldüğü vahşi kapitalizmin merkezi olmuştur.

Sosyal güvenlik uygulamalarının son derece yetersiz olduğu Çin’de gelir dağılımı çok bozuktur. Halkın büyük bir kesimi sefalet içinde yaşarken kapitalist sermaye babaları meydana getirdikleri kolonilerinde oldukça lüks ve sefahet içinde yaşamaktadır. İyi de “hani komünizm sınıfsız bir toplum meydana getirecek, insanlar eşit olacaktı?”

Evet, komünizmin söylediği iddia ettiği kapitalizm bir gün mutlaka çökecektir. Fakat komünizm, beklenilenin aksine çok daha önceden çökmüştür. Hatta bir dönem Fukuyama, komünizmle dalga geçerek kapitalizm güzellemesinde bulunmuş “Tarihin Sonu ve Son İnsan” kitabı ile vahşi kapitalizmin zaferini ilan etmişti.

Fukuyama’nın tezini “Malikiyet ve Serbestiyet Devri” çalışması ile ciddi bir şekilde eleştirmiştim. Kapitalizmin insan hayatına ne derece olumsuz etki ettiğini, meydana getirdiği sosyal ve iktisadi sorunlar nedeni ile aynı komünizm gibi tarihin çöplüğüne atılacağını beş yüze yakın kitap ve çalışma ışığında dile getirerek ortaya koymuştum. Bu çalışmam İstanbul Üniversitesinde oy birliği ile kabul edilerek doktora eğitimimi tamamlama sebep oldu. Daha sonra doktora tezmikitap haline getirerek araştırmacıların istifadesine sundum.

Bu kitabın en önemli özelliği çok geniş bir tarih perspektifi ile iktisadi hayatı incelemesi ve geleceği kurgulayan insanlara ufuk açıcı olmasıdır.

Günümüzde ücretli sistem; hem komünist hem de kapitalist sorunların daha da derinleşmesine sebep olmuştur. Bankalar vasıtasıyla bir kapitalist; günde bir milyon kazandığı halde; zavallı işçiler sabahtan akşama kadar yer altı madenlerinde çalışıp ancak ölmeyecek kadar bir para kazanmaktadır. Kapitalizmin bu acımasız ve vahşi yönüne dikkat çekilerek bir gün mutlaka bahse konu sömürü düzeninin sona ereceği anlatılmaya çalışılmıştır.

Bir sonraki yazıda Komünizmin içine düştüğü problemleri ve özellikle de eşitlik kousunu ele alarak farklı bir bakış açısını sunmaya çalışacağız, vesselam…


YORUMLARA GÖZAT (6)

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.