Mustafa 2 ay önce eklendi.

Yolu düşüp Türbenin önünden gecerken bir fatiha veya rabena dualarına kimsenin sözü olamaz. Bizzat türbe ziyareti o türbeyi aracı koymaktır. Dolaylı yoldan insan şunu demektedir Allah’ım beni namazlarında ve dualarımda duymadın buradaki zata dua ederken daha net duyarsın, Allah'a büyük bir iftira dır bu davranış. Namaz müminin miracı dır mirac Huzurda olmaktır huzurda sizi duymayan bir Allah'a mı dua ediyorsunuz. Bu davranış Bakara 186 yı inkârdır. Bakara Sûresi / 186. (Resûlüm!) Kullarım sana beni soracak olurlarsa (bilsinler ki) ben, şüphesiz onlara çok yakınım. (İsterse gönlünden geçirsin.) Bana dua edenin duasına icabet eder (kabul eder)im. O halde onlar da benim davetimi kabul ed(ip bana itaat et)sinler ve bana iman(da sebat) etsinler. Tâ ki bu sayede doğru yola (kurtuluşa) ulaşmış olsunlar.3 Allahu Teâlâ kullarına ilmiyle, rahmetiyle, lütuf ve ihsanıyla çok yakındır; yeter ki kullar emirlerine itaatten uzaklaşmasın, iman ve ameline riyâ, münâfıklık ve şirk karıştırmasın, ihlaslı olsunlar. O’nun koyduğu sınırları da murâbıt olup korusunlar.4 İşte kim Allah’a bağlanır, O’nun kendileri için koyduğu dinî ilkeleri muhafaza eder ve dua ile O’na sığınırsa, O da onu yüceltir ve yalnız bırakmaz.5 Böylece Yaradan’ın yaratılana olan icabet vaadi gerçeklik kazanır. 25/77 - (Resulüm!) De ki: "Rabbim size ne kıymet verir duanız olmasa? (Ey inkârcılar! Size bildirdiklerini) kesinkes yalan saydınız; o halde azab yakanızı bırakmayacaktır! 2/153 - Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım isteyin. Şüphe yok ki Allah, sabredenlerle beraberdir. 50/16 - Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Zaman harcayarak Özel ölarak türbeye gitmek bu âyetleri inkâr etmek olmuyormu.?