Enver 2 ay önce eklendi.

Yazınız çok güzel ama tarih konusunda cümleler sarf ederken ihtiyatlı olursanız iyi edersiniz. Cennet mekan Sultan II. Abdülhamit'i masonlar değil; içinde Elmalılı Hamdi gibi İslam ulemasının da bulunduğu milli iradenin tecelligahı Meclis-i Mebusan indirmiştir. Hal fetvasını da bizzat Elmalılı yazmıştır. Meclis oy birliği ile Sultan II. Abdülhamit'in halline karar vermiştir. Sultan Abdülhamit, bizim atamızdır. Ama onu tahttan indirenler de ekseriyetle ondan daha az dindar ya da daha az vatansever değillerdi. Sultan II. Abdülhamit'in devri artık geçmişti. Sultan Hamid'e hal fetvasını götüren heyette Karaso hariç 2 de Müslüman vardı. Ayrıca bir Yahudi ve bir Hıristiyan bulunuyordu. Yani heyetin içinde Arif Hikmet ve Esat Paşalar da vardı. Bir de Ermeni Aram efendi bulunuyordu. Yani Osmanlı milletinde yaşayan tüm dinlerden birer temsilci vardı. Diğer yandan Mehmet Akif ve Said-i Nursi'nin de Sultan Abdülhamit karşıtı olduğunu hatırlamak gerekir. Maksadımız incitmek değil. Ancak tarihi durum bu şekilde. Saygılarımla.